Bolivias dilemma

När Bolivia - världens enda indianstyrda stat - nästa söndag går till president- och parlamentsval så är det inte längre kongressen som ska utrustas med lagstiftare, utan La Asamblea Plurinacional, den "plurinationella församlingen" som landets folkrepresentation nu heter.Evo Morales, aymaraindian och populär president sen 2006, kommer - säger alla opinionsmätningar - o väljas om med … Fortsätt läsa Bolivias dilemma

Högerns delirium & relativa kaos

När en konservativ våg som dagens drar fram över Sverige sker det mest som krusningar på politiska ytor; teologer börjar passera som "filosofer", bögar förvaltar borgerliga familjeprojekt bättre än kristdemokrater och arbetarrörelsen får begrava ordet solidaritet för att ha chans i val. Men demokratin består. Institutioner överlever. Mänskliga rättigheter respekteras. Annat är det på andra … Fortsätt läsa Högerns delirium & relativa kaos

POMO 1,2,3

"Ett bra bud om man tvingas identifiera en gemensam nämnare i det postmoderna tänkandet är ifrågasättandet och detroniserandet av den sortens allmängiltiga svar, stora berättelser (”humanismen”), essentiella facit (”människovärde”) och abstrakta regleringar (”etiska riktlinjer”). ”[D]et abstrakta förklarar inget, utan måste självt förklaras” skrev den ovan nämnde Gilles Deleuze vid ett tillfälle. Det är en tanke … Fortsätt läsa POMO 1,2,3

Kommunism & Latinamerika

När Berlinmuren föll hände framför allt en sak med Latinamerikas roll i världen - kontinenten glömdes bort. Från att ha varit skådeplats för nåra av kalla krigets mest laddade spänningar mellan kommunism och kapitalism - invasionen i Grisbukten, revolutionen i Nicaragua, kuppen i Chile, Sovjets stöd till det kontinentala myllret av väpnad leninism, och USA:s … Fortsätt läsa Kommunism & Latinamerika