Text & Stil

Text & Stil – om konsten att berätta med vetenskap
Att skriva facklitteratur är en kombinationskonst med kraft att snabbt förändra kunskap och tänkande – men vad är det som ska kombineras, med vilka redskap, på vilket sätt och med vilken ton?

Utifrån mer än tjugo års erfarenhet som författare och redaktör delar Magnus Linton med sig av tips, strategier och reflektioner kring skrivandets hantverk och vad som gör en text stark, levande, rytmisk och intellektuellt omtumlande.

Boken vänder sig i första hand till forskare och experter som letar nya former för effektivt berättande, men egentligen till alla som i text hanterar fakta och kvalificerad kunskap och önskar en bredare publik – journalister, utredare, lärare, redaktörer, rapportförfattare.

Ett levande språk och effektivt berättande är färdigheter alla kan erövra. Text & Stil är en både seriös och rolig historia om det skrivna ordets förändrande möjligheter, men framför allt en inspirerande skrivhandbok i essäformat.

PRESS OM BOKEN:

”Lintons grundliga genomgång av skrivverktygen i den egna författarlådan är både entusiasmerande och generös. Hela tiden finns ett pålitligt (och inte så lite coolt) jag, som övertygande men ändå utan prestige, visar läsaren vilka vinklar och ordval som fungerar bättre än andra. När genomgångarna paras med små kloka utflykter i den litterära stilens idéhistoria når handboken sann intellektuell verkshöjd … Det rör sig om en akademisk skrivhandbok som återtar den skrivglädje utbildningsindustrins osunda publiceringslogik försökt ta död på. //Alexandra Borg i Dagens Nyheter

”En god del av behållningen med boken har över huvud taget med Lintons egen skrivkonst att göra. Han skriver helt enkelt som han lär: rappt och varierat, kunnigt och engagerat – med smarta tips och välfunna exempel. Hans ibland kaxigt världsvana ton kan jag fördra eftersom han inte drar sig för att också redovisa egna tillkortakommanden och hylla andras briljans … Text & Stil är en härligt uppfriskande bok att läsa som väcker svår lust att skriva” // Johan Östling i Svenska Dagbladet

”Magnus Linton får mig att tvivla på allt jag gjort … Även om boken också är sprängfylld med goda och välexemplifierade skrivråd till den som vill bli en bättre sakprosaförfattare ligger bokens tonvikt i den där polemiska tanken: problem uppstår när man låtsas att meningsfullt arbete per automatik resulterar i meningsfulla produkter. Linton skriver fram en svidande kritik av universitetens kunskapsproduktion.” // Victor Malm i Expressen

”Det är inte svårt att förstå varför just Magnus Linton valdes till den som skulle hjälpa forskarna i Uppsala att skriva mer levande. Förutom att han har en gedigen meritförteckning ger Magnus Linton ett säkert intryck: hans svar är långa och utförliga, inte sällan fyllda med gestaltande exempel, en skarp analys, ibland en smula humor och en stark tro på det skrivna ordet.” // Mats Almegård i Språktidningen

Intervjuer med Magnus Linton om Text & Stil:
Forskning och framsteg
Debatt i Lund