Knark

3048_120Knark – en svensk historia
När Sveriges riksdag 1978 slog fast att ”knark” är främmande för svensk kultur tog ett av samtidshistoriens mest passionerade nationella projekt sin början: bygget av det narkotikafria samhället. Samma kurs ligger fast än idag – trots att målet ligger längre bort än någonsin, att antalet svenskar med grava missbruksproblem aldrig varit större och att den förda politiken resulterat i en unikt hög narkotikadödlighet i Sverige. Vad var det som gick fel?

Det här är berättelsen om Sverige och knarket, ett både idéhistoriskt och aktuellt gatureportage om missbrukets dödliga dilemman och den svenska narkotikaideologins politiska rötter, aktuella status och sannolika framtid i den globala liberaliseringsrevolution som just nu möblerar om stora delar av världen.

MEDIA OM BOKEN:

”Ett obduktionsprotokoll över svensk narkotikapolitik, ett facit som ingen kan gå runt. Jag är djupt omskakad efter läsning och lika imponerad. Utan tvekan årets fackbok.”//Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet.

”Årets viktigaste bok.”//Karolina Ramqvist i Vi Läser

”Magnus Linton frilägger i sin lysande bok den för Sverige unika utopin om det narkotikafria samhället.”//Björn Wiman i Dagens Nyheter

”Han behåller den distanserade klarheten i berättelse efter berättelse … Linton skriver bättre än de flesta andra som författar reportageböcker i Sverige idag.”//Torbjörn Elensky i Svenska Dagbladet

”En fullkomligt lysande bok. Faktum är att ’Knark’ är så bra att jag redan nu vill utnämna den till årets reportagebok.”//Rasmus Landström, Upsala Nya Tidning.

”Lintons bok är inte ett debattinlägg … Det är en energisk och skarpsynt journalistisk undersökning av politiska idéer.”//Per Andersson i Sveriges Television

”Magnus Lintons bok är välkommen på så många plan … Att läsa om denna era i svensk historia får en att vilja skrika rakt ut!”//Jenny Högström i Sveriges Radio

”En utmärkt och fantastiskt lärorik skildring av den svenska narkotikapolitikens idéhistoria.”//Petter Lindgren i Aftonbladet.

”Med sin karaktäristiska blandning av reportage och vetenskapliga teorier blottlägger Linton ett ideologiskt vansinne – en orimlig vision – som kostat alltför många människor livet.//Ann Heberlein i Dagens Nyheter.

”Ett av de bästa populärvetenskapliga reportage jag har läst… Lintons förening av forskning och människoöden drabbade av narkotikan borde nå en stor publik, inte minst politikerna.”//Jenny Björkman i Respons.

”En historisk genomgång och en exposé över den anmärkningsvärda konsekvens med vilken den svenska narkotikapolitiken har genomdrivits, även i tider då dess negativa verkningar bör ha stått fullständigt klara.”//Helena Granström i Expressen.

”Ett viktigt bidrag till förståelsen av det sena svenska välfärdssamhället … Linton framstår långt ifrån som en drogliberal legaliseringsförespråkare.//Jörgen Andersson i Sydsvenskan.

”Först i slutet av en epok kan man se igenom den, och det är vad Linton gjort. Han har sett klart och han talar tydligt. Detta är ett bidrag till ett bättre tänkande.”//Torbjörn Tännsjö, professor i medicinsk etik och ledamot av Socialstyrelsens etiska råd.

”Medan patienter dog tävlade politiker av alla kulörer om att vara bäst i sporten ‘kamp för ett narkotikafritt samhälle’. Det ingick av någon anledning att ogilla läkemedlet metadon. Tävlingen pågår än, utomordentligt väl beskriven av Magnus Linton i boken ‘Knark: en svensk historia’ förra året.” Marcus Heilig, professor i psykiatri och chef för Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap, i Kvartal 1/16.


Radio/pod:

Sveriges Radio: Morgonpasset om svensk knarkhistoria (21/9 -15)
Sveriges Radio: Förbudet, fördömandet, förnekandet (OBS 24/9 -15)
Sveriges Radio: Snedtänkt om svensk narkotikapolitik (5/11 -15)
Sveriges Radio: Hur mycket knark tål Sverige? (7/12 -14)
Sveriges Radio: Hur mår den svenska narkotikapolitiken? (14/9 -15)

Dekonstruktiv kritik med Magnus Linton (24/2 -16)
Allt du velat veta: Om narkotika med Magnus Linton (3/11 -15)


Teve/video:

Författarsamtal Malmö Högskola 19/10 -15
UR Samtiden (24/9 -15)