Att störa homogenitet

Att störa homogenitet (Nordic Academic Press 2013).att störa homogenitet lågupplöst 
Varifrån kommer bilden av ett homogent svenskt folk? Hur byggs föreställningarna om det normala? Hur kan berättelserna om samhället vidgas? I antologin Att störa homogenitet diskuterar en unik samling välkända debattörer, forskare, aktörer och professionella inom kultur- och kulturarvssektorn dessa frågor. Från olika utsiktspunkter ifrågasätter de föreställningarna om kulturell renhet och det homogena som samhällsideal och tar ställning för ett samhälle där olikheter inte utgör hinder för gemenskap.

Att kulturarv och historia är bland de starkaste politiska verktygen som finns, visas på ett nytt sätt och boken ger en unik inblick i hur rasism, islamofobi, antisemitism, homofobi, funkofobi och antifeminism alla hämtar kraft ur idéer om kulturell homogenitet där kulturarv används för att dela upp människor i de som får vara med och de som ställs utanför. Att störa homogenitet ger hopp att vi kan bli fria från homogenitetsbojor och istället finna andra bottnar för gemenskap. Men den visar också det mörker som finns i andra vägar och är därmed en av årets viktigaste böcker.