Vägra vapen i vapenträsket

Få länder är i så stort behov av vapenvägrare som Colombia. Här ett projekt som borde stödjas. Gör det.

—-

Stöd rätten att vägra bära vapen av ideologiska skäl i Colombia

De kommande tre åren kommer rätten att vägra bära vapen av ideologiska skäl att vara ett av de teman som CIVIS fokuserar på i sitt påverkansarbete. Idag är det obligatoriskt för män att göra militärtjänst i Colombia och att vägra göra den medför allvarliga konsekvenser såsom att exempelvis inte kunna ta ut en universitetsexamen eller att bli formellt anställd.

Som ett första steg i vårt arbete har vi ingått i en arbetsgrupp som har förberett en begäran om att lagen som reglerar obligatorisk militärtjänst ska omprövas i enlighet med landets konstitution. I begäran, som lämnades in till den colombianska konstitutionsdomstolen den nittonde mars, argumenteras det att personer som vapenvägrar av ideologiska skäl bör jämställas med andra kategorier av personer som undantas från obligatorisk militärtjänst (ex. ursprungsbefolkningen). Det bör nämnas att FN rekommenderar att vapenvägran, "conscientiuos objection", ska vara en laglig rättighet (UNHCHR, Commission on Human Rights resolution 1998/77).

För att öka chanserna att få igenom en lagändring söker vi nu stöd. Flera s.k. amicus eller stödbrev har skrivits där man utifrån olika argumentationslinjer visar att man stödjer den inlämnade begäran. Tre av dessa är av juridisk karaktär och har förberetts av forskare knutna till Universidad Carlos III i Madrid, Comisión Colombiana de Juristas och Florida International University. De två sistnämnda finns tillgängliga på engelska. Med detta utskick bifogar vi det till engelska översatta stödbrevet skrivet av Comisión Colombiana de Juristas.

Bifogat finns även ett introduktionsbrev på engelska samt det formulär man skriver under för att stödja lagändringen. I introduktionsbrevet finns även förklarat hur man praktiskt går tillväga för att skriva under amicus/stödbrevet.

Sista datum för att skicka in det påskrivna formuläret är den 1:a maj.  

Kontakta CIVIS om ni vill läsa begäran i fulltext som bara finns tillgänglig på spanska (civis <mailto:civis@civis.nu> @civis.nu <mailto:civis@civis.nu> ).

För frågor av juridisk karaktär eller kring hur påskrivna formulär ska skickas in hänvisar vi till de kontakter som uppges i introduktionsbrevet ( mmorris@law.harvard.edu).

Vi uppmanar er att läsa igenom det bifogade brevet och att överväga att aktivt gå in och stödja en ändring av lagen som reglerar militärtjänst genom att skriva under det. Om ni inte kan skriva under brevet men ändå vill stödja processen så välkomnar vi det. Ett sätt kan exempelvis vara att lägga ut en notis om processen på hemsida eller liknande.

Vidarebefordra gärna detta brev till andra som ni tror skulle vilja vara intresserade att stödja denna sak!

Med vänlig hälsning
Föreningen CIVIS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s