Rullande armé

Visby. Sen it revolutionerade funktionshindrades liv har resan gått snabbt från objekt till subjekt. Almedalens intressantaste drag är den svarta armé funkisar som varje kväll prejar ölande maktslem på väg ner mot scen. Ändå har den allt mer direkt aktions-praktiserande rörelsens opinionsbildning hittills varit rätt defensiv. Faktiskt oroande passiv. Restaurang Donners Brunn, veckans centrum och … Fortsätt läsa Rullande armé

Sexchock

Visby. Medan politiker går ner sig i Almedalen planteras smarta idéepidemier långt utanför ringmuren. På kristdemokraternas dag i Visby kunde man ägna tiden åt kd:s särtryck med reportagen ”Lekar för stranden”, ”Smakfullt på grillen” och ”Göran Hägglund – lever här och nu” eller åt att vara på Alternativa Politikerveckan och debattera ”relationsanarki”, ”postporn” och Sveriges … Fortsätt läsa Sexchock